• عزت الله اکبری تالارپشتی   EzatollahAkbari@

    1400/09/12 ساعت 00:36

    امروزهمراه با رییس مجلس به دعوت همکارمان نیک بین به کاشمر رفتیم و پس از زیارت مزار شهید مدرس، از چند واحد صنعتی بازدید نمودیم واز نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفتیم. به دعوت همکارمان دکترزنگنه از واحدهای صنعتی تربت حیدریه نیز بازدید کردیم. شب به تهران برگشتم.