• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/09/12 ساعت 22:11

    سرمقاله روزنامه جوان با عنوان «شورای هماهنگی مردم نهاد»

    تاکیدی بر مطالبات رهبری از رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در باره مردمی نمودن برنامه‌های این شورا