• مصطفی طاهری   Drtaheri2@

  1400/09/12 ساعت 19:35

  با توجه به واقعیات اقتصادی کشور در بودجه ۱۴۰۱ بایستی:
  •وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد(حدود ۱ میلیون بشکه در روز)
  •نرخ تسعیر ارز واقعی شود
  •درآمد مالیاتی افزایش چشمگیری داشته باشد(حداقل ۵۰۰ همت)
  •درآمد حقوق دولتی معادن افزایش یابد(حداقل ۵۰ همت)
  #ما_بر_این_باوریم
  #بودجه_۱۴۰۱