• به جای تلاش برای تغییر سلیقه مردم با دستورات اداری و شخصی،فیلم‌های با کیفیت در ژانرهای مختلف ساخته و روی پرده فرستاده شود.فیلم‌های خارجی هم باید اکران گسترده شوند تا مخاطب کم کم اطمینان کند به سینما و تصمیم گیرندگانش.این گونه باشد ذائقه‌ها تغییر می‌کند.