• سیاوش کامکار   SiavashKamkar@

    1400/09/12 ساعت 14:32

    ۲_همسرم به این سروان تمام که با تلاش ستودنی از میان آن همه بخار و آب تو ماشین ما را دید میزده یاداوری کرد که کلاه سرش کرده و اتفاقا تمام موهایش پوشیده بود (به خاطر سرما) با کمال پررویی گفت عهههه خب باشه کلاهم ممنوعه بهت لطف میکنم شماره پلاکت را نمینویسم