• حبیب ازغدی   HabibAzqadi@

    1400/09/12 ساعت 17:06

    زبان، کف وجود انسان است و قلب، درد وجود او. گاه کسی می‌کوشد خود را با زبانش بشناساند و در گوش دیگران بنشیند اما دیگران او را با قلبش و از راه قلبشان می‌شناسند. و به‌راستی که قلب آشناتر است با قلب، تا گوش با زبان.