• مرتضی دامن پاک جامی   morteza_jami@

    1400/09/12 ساعت 18:38

    یک روز پرکار در شهر #اویرو، #پرتغال.
    در دیدار با ریباو اشتوش شهردار @PresCMAveiro برای برقراری روابط شهری با #تبریز توافق شد.ملاقات با رئیس و مدیران دانشگاه @UnivAveiro نشست صمیمی با #دانشجویان_ایرانی و نشست حضوری-مجازی با سرمایه گذاران ایرانی در این شهر از برنامه‌های سفر بود