• شرمین نادری   sherminnaderi@

    1400/09/12 ساعت 14:40

    حال مردم تهرون در این تنهاروز هوای پاک، عینهو حال همون عاشق غمگینه که بعد از عمری رسیده به معشوق و خوب می‌دونه که این وصال بس کوتاهه.