• مسعود براتی   mas_barati@

    1400/09/12 ساعت 20:30

    بیست روز پیش نوشتم، خیلی مشخص بود که خط عملیات روانی غرب و غربی‌های ایران چه خواهد بود.
    تیم ایرانی در مذاکرات جدید نشان داد که به دنبال «رفع واقعی و پایدار تحریم» است و حالا آماج حملات رسانه‌ای و ادارکی قرار گرفته است.
    بازی تکراری و نخ‌نما شده برای مردم ایران.
    #ViennaTalks