• عبدالناصر همتی   Hemmati_ir@

    1400/09/12 ساعت 19:47

    #روز_بیمه را به همه مدیران، کارشناسان و کارکنان صنعت بیمه تبریک می‌گویم و ارتقای هرچه بیشتر این صنعت را آرزو می‌کنم.۳/۳