• الهام عابدینی   AbediniElham@

    1400/09/12 ساعت 21:31

    "بایدن: باید برجام را احیا کنیم.
    ایران: مطمئنا! فقط تحریم‌های اعمال شده از سوی ترامپ که در وهله اول برجام را نابود کرد، بردارید.
    بایدن: نه!"

    منطق مذاکره‌ی معقول از نظر آمریکایی‌ها!!!