• حسن عابدینی   Hassanabedini2@

    1400/09/12 ساعت 20:01

    پیشنهادهای سه گانه ایران مبتنی بر توافق ۲۰۱۵ است.آلمان،فرانسه و انگلیس که ۶ سال از تعهد #لغو_تحریم‌ها طفره رفته‌اند، پیشنهاد ایران را سختگیرانه می‌دانند.
    هیات‌های اروپایی که به نظر می‌رسد برای تصمیم گیری اختیار لازم ندارند جهت امادگی گفتگوهای هفته اینده به پایتخت هایشان رفتند.