• الهام عابدینی   AbediniElham@

    1400/09/12 ساعت 17:23

    مذاکرات به درخواست طرف اروپایی متوقف شد و طرف‌ها برای مشورت به پایتخت‌ها بازمی‌گردند.
    چین اعلام کرد گفتگوها اواسط هفته آینده از سرگرفته می‌شود.