• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1400/09/12 ساعت 15:41

    آیا کشوری که بیابان شده پیشرفت کرده؟

    سید ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رییس جمهور ایران پاسخ میدهد:
    https://youtu.be/Rz۷em۳uuz۰۸