• محمد رستم پور   rostampoortwt@

    1400/09/12 ساعت 00:45

    من علی یکتا، برادر کوچکتر حاج حسین یکتا را دو سه باری بیشتر ندیدم. چندان هم نمی‌شناسمش. اما شما را می‌شناسم. بارها حاجتم را از همین دعاهای شما گرفته‌ام. دعا کنید این نیک‌مرد مؤمن که در مسیر جهاد دچار سانحه شده و الان در کماست، شفا پیدا کنه.