• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1400/09/12 ساعت 17:22

    روح مهدی فتحی بازیگر نقش عمروعاص در این سریال امام علی شاد.

    ولی بنظرم برخی آقایان خیلی طبیعی‌تر این نقش رو ایفا میکنند.

    مهدی فتحی در بیست و نه اسفند هزار و سیصد هشتاد و دو و در سن شصت و چهار سالگی درگذشت.