• محمد رستم پور   rostampoortwt@

    1400/09/12 ساعت 23:08

    آنتونی بلینکن، یک هفته پیش از آغاز دولت رئیسی: مذاکرات تا ابد ادامه نخواهد داشت.

    آنتونی بلینکن، صدمین روز دولت رئیسی و پس از دور اول مذاکرات: به نفع همه است که موضوع هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی حل شود.

    #بدون_شرح