• محمد رستم پور   rostampoortwt@

    1400/09/12 ساعت 16:31

    تو دعای علقمه بعد از زیارت عاشورا میگه «یا مدرک کل فوت و یا جامع کل شمل».

    ای خدایی که هر چه از من فوت شده ( جوانی، زیبایی، فرصت و …)، نزد توست و (می‌توانی به من برگردانی) ای کسی که هر آنچه پراکندگی است (فکر من، دل من، خاطر من و …)، جمع می‌کنی!

    از این بهتر داریم اصلا؟