• سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی   GhazizadehSA@

    1400/09/12 ساعت 11:17

    از برادر عزیزم آقای اوجی وزیر محترم نفت جهت اجرای قانونی که مدتها معطل مانده بود تشکر میکنم.
    امیدوارم سایر دستگاه‌ها نیز باعمل به قانون، بخشی از مشکلات جامعه عزیز بیش از بیست هزار نفری ایثارگران را حل و فصل نمایند.