• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

    1400/09/12 ساعت 21:39

    قصه #ایدز به واقع دردناک و تراژیک است و همانند تمام رخدادهای عصر حاضر، هر تراژدی و بحرانی که به ایران می‌رسد، با اندوه و چه بسا سهل‌انگاری خاص ایرانی، بسی سهمگین و غمگین‌تر می‌شود.

    یادداشت حمیدرضا شاعری در #روزنامه_اعتماد