• محمد میرزایی   Mohamadmirzaeee@

    1400/09/12 ساعت 19:04

    با اولویت بندی درست دولت در توجه به امور کلان کشور و با عملکرد صحیح در واکسیناسیون سراسری، تهران و ١٤ مرکز استان دیگر شامل اراک، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، تبریز، رشت، زاهدان، ساری، قم، کرج، گرگان و مشهد در وضعیت آبی کرونا قرار گرفتن