• سیاوش کامکار   SiavashKamkar@

    1400/09/12 ساعت 14:32

    ۵_اما خیال شما راحت ما امیدوارانه اینجا هستیم تلاش میکنیم و آن طور که دوست داریم زندگی میکنیم آینده روشن است.
    خانم‌ها هم آن طور که دوست داشته باشند سبک زندگی خود را انتخاب خواهند کرد و صادقانه کاری از دستتون برنخواهد آمد. و خواستم بگم من از شما متنفر نیستم. فقط خنده دارید!