• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/09/12 ساعت 21:48

    اگر اینطوره که باقری می‌گه، پس دیگه حله. توافق همین هفته انجام می‌شه! ناپلئونی ر بیارید.