• دنیای اقتصاد   deghtesad@

    1400/09/12 ساعت 23:10

    سیاست‌های #خودکفایی، تاب‌آوری سرزمینی ایران را تضعیف کرده و با توجه به اتکا به منابع آبی و خاکی هر آنچه را که سرمایه ملی حتی برای نسل‌های بعد است، مصرف کرده است.
    #زاینده_رود