• کمپین معلولان   dscampaign1@

    1400/09/12 ساعت 20:04

    جلوی کسی که نابیناست کمی چشاتونو ببندید،جلوی کسی که ناشنواست گوشهاتونو کمی بگیرید،جلوی کسی که معلولیت ذهنی داره کمی معقولانه رفتار نکنید و ….

    اونی که برای اولین بار گفت جلوی یه معلول با سرعت کم راه برید رو زنده می‌خوایم :)