• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1400/09/12 ساعت 20:11

    بازدید سرزده رئیس جمهور از محله هرندی تهران؛

    تاکید بر بهبود و اصلاح وضعیت مناطق محروم شهری