• حسن بیادی فعال سیاسی معروف اصولگرا گفته که #دولت_مردمی ابراهیم رییسی از همان ابتدا سعی کرده زندگی و معیشت مردم را با نتیجه این #مذاکرات گره نزند ولی متاسفانه باندهای متصل به قدرت و ثروت با لطایف‌الحیلی درپی عدم موفقیت دولت در #مذاکرات_هسته‌ای هستند.
    پ ن:حاجی یه کم زود play نکردی؟