• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

    1400/09/12 ساعت 15:48

    چرا به جای نقد کارشناسی برنامه‌ها و مطالعه‌ها، دنبال شخصی‌سازی و کشف رابطه‌ها هستیم؟
    چرا همه‌ی طرح‌های دوستان من خوب و کاربردی است و همه‌ی طرح‌ها و اقدامات دیگران، بد و ناکارآمد است؟
    تخصصی حرف بزنیم، طرح‌ها را مستقل از ارائه‌دهنده‌ها بررسی و نقد (نه تخریب) کنیم
    #گفتگو