• استان‌هایی که بیشترین و کمترین میزان واکسن را تزریق کرده‌اند

    مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:

    واکسن‌های تزریق شده در کشور در مجموع به بیش از ۱۷۰ میلیون رسیده است.

    پوشش کامل واکسیناسیون در جمعیت هدف به ۷۱ درصد رسیده است./۱