• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1400/09/12 ساعت 12:49

    حکیمی توانا و صاحب فضل از سلاله سادات و خاندانی معظم که هم حوزه‌های علمی متعددی را تجربه کرد، هم علوم و دانش‌های متنوعی را آموخت، هم شاگردان بسیاری را از معلومات سرشار خود مستفیض نمود و هم تجربه‌ای درخشان در گفتگو با اغیار فکری و عقیدتی از خود بر جای گذاشت.