• حمید رضا موحدی زاده   movahedizadeh@

    1400/09/12 ساعت 15:47

    سوء تدبیر، سوخت مازوت و وارونگی هوا !
    سازمان هواشناسی ایران نسبت به تشدید آلودگی هوا در مناطق «صنعتی و پرتردد» شهرهای تهران، کرج، اراک و مشهد هشدار داد.
    این آلودگی، ۳ برابر میزان استاندارد و ۶ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است و باعث مرگ زودرس حدود ۴۰/۰۰۰ نفر در کشور می‌شود !