• نتیجه مذاکرات وین نه پیروزیست و نه شکست، از ابتدا هم قرار نبود با ۵روز ، اختلافات پیچیده موجود حل شود.دیپلماسی نیاز به صبر و #زمان_معقول دارد.فشار به تیم مذاکراتی برای زودتر جمع کردن پرونده‌ای که بهترین دیپلماتهای ما هم نتوانستند در۶دور جمع کنند درست نیست