• بعد از دور اول مذاکرات - همانطور که پیش‌بینی می‌شد- رسانه‌های متخاصم تلاش می‌‌کنند مواضع ایران را غیرمنطقی جلوه دهند و اینگونه القاءء کنند که گفت‌وگوها نتیجه نخواهد داد! هدف فشار به تیم مذاکره‌کننده ایران، ایجاد التهاب و تاثیر بر بازار ارز است. معیار باید اظهارات وزارت خارجه باشد