• محمد بن زاید، ولیعهد امارات، گفته امیدواریم که آشتی کشورهای عربی با #سوریه بتواند اسد را متقاعد کند که روابطش با ایران را قطع یا محدود کند.این حرف نتیجه حضور صهیو نیستها در امارات است ،ضمنا برای چنین روزی آماده باشید .#صهیونیسم