• مردم استان گیلان با ٩٢ درصد تزریق دوز اول رکورددار واکسیناسیون در کشور هستند.

    استان قم با ۷۰ درصد تزریق دوز اول کمترین میزان استقبال از واکسیناسیون در کشور را به خود اختصاص داده است./باشگاه خبرنگاران