• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1400/09/12 ساعت 19:27

    مواضع دیروز برخی رهبران الاطار التنسیقی (کمیته هماهنگی) پس از پایان نشست سران شیعی و صدر، درباره ضرورت تشکیل دولت توافقی و تفاهمی و تظاهرات مجدد امروز معترضان انتخابات در بغداد، پاسخ کمیته به خروجی ناموفق نشست دیروز بود.
    ظاهرا همه چیز به خانه اول بازگشته است.
    #عراق #صدر