• علیرضا قزوه   GhazvehA@

    1400/09/12 ساعت 19:54

    فقط با این جماعت «برادر انگلستان» یادتون باشه دست ندین! وگرنه یکی از انگشتانتون کم میشه!! از ما گفتن بود!