• سید امیر سیاح   3eyedamir@

    1400/09/12 ساعت 19:52

    تاوقتی ارز منحوس ۴۲۰۰ پرداخت میشود، باید از گوشه‌کنار دنیا کلاهبرداران ارزی دستگیرکنیم
    حالا چنددرصد این ارزهای بی‌زبان به بیت‌المال برمیگردند، خداعالمه