• سیاوش کامکار   SiavashKamkar@

    1400/09/12 ساعت 14:32

    ۱_ #گشت_ارشاد در باران شدید دیشب ۱۱ آذر ماه کنار ماشینم در ترافیک ایستاد از میان بخار زیاد و قطرات آب روی شیشه شاگرد متوجه شدم پلیسی در حال تکان دادن دستانش است. شیشه را پایین دادم گفت خانم روسریش افتاده بگو بده بالا تا شماره پلاکتو ندم که ماشینتو بخوابانند …