• میثم ظهوریان   MeisamZohurian@

    1400/09/12 ساعت 19:41

    درستش این بود که علی باقری، اول چند هفته سر تعیین مکان دور بعدی مذاکرات با طرف مقابل مذاکره می‌کرد :)