• علی بهادری جهرمی   alibahaadori@

    1400/09/12 ساعت 20:03

    استمرار اقدامات صد روز اول دولت در وزارت‌ نفت، پیشرفت ملی را تسهیل می‌کند و شتاب می‌بخشد.
    بازگشت به مسیر اصلی در انرژی، محصول کار جهادی و تلاش شبانه‌روزی است؛ خداقوت به همه دلسوزان در وزارت نفت.