• عبدالرضا هلالی   helalireza@

    1400/09/12 ساعت 21:17

    افسوس خوردن نمی‌تونه گذشته رو عوض کنه!
    نگرانی هم آینده رو تغییر نمیده !