• مهدی خرم‌ دل   khorramdellll@

    1400/09/12 ساعت 20:00

    میز مذاکره کلاس منطق نیست که هرکه قوی‌تر استدلال کرد، خواسته او پذیرفته شود