• بهزاد هاشمی   behzad_hashemi@

    1400/09/12 ساعت 16:33

    چندین ساله دارم آشپزی می‌کنم به چشم کسی جذاب نیومده چهار دونه عکس از نت برداشتند با این کپشن « پسری که آشپزی می‌کنه جذابه» هی ته دل ما معمولی‌ها رو خالی می‌کنند.