• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1400/09/12 ساعت 14:27

    کی می‌خواهند بفهمند اعتراض مدنی و مطالبه حقوق به معنای جلوی نظام ایستادن نیست؟!