• انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا: هیأتهای مذاکره‌کننده ۴شنبه یا ۵شنبه به وین بازمیگردند و طرفها به بررسی پیشنهادها خواهند پرداخت. مذاکرات نتیجه‌بخشی را با نمایندگان جدید ایران آغاز کرده‌ایم و این مسأله باعث دید مثبت من شده است/. ایلنا