• احمد علی فرهودی   aafarhoodi@

    1400/09/12 ساعت 18:59

    هیچ چیز مفیدتر از صحبت مستقیم با مشتری نیست، علی‌الخصوص مشتری ناراضی که این قدر دوستت داره که مشکلات رو بهت بگه.

    #بیزپند