• حمیدرضا شکوهی   hamidrezashokou@

    1400/09/12 ساعت 22:59

    رتبه ایران از لحاظ وضعیت محیط کسب‌و‌کار در جهان ۱۲۷ است و در منطقه بین ۲۴ کشور، نوزدهم. قرار بود چهار سال دیگر از هر نظر در منطقه اول باشیم؛ یادتان هست؟!
    #سند_چشم‌انداز