• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

    1400/09/12 ساعت 19:39

    ترجمه، آفرینش دوباره است و برای از آب و گل درآوردن آن، باید از جان مایه گذاشت. با تشکر از دوستانی که مرا نواخته‌اند، از دیگر عزیزانی که کتاب #روایت_گمشده را خوانده‌اند، می‌خواهم، ملاحظات خود را به اشتراک بگذارند تا خستگی از تن به در آید و قلم برای ترجمه کتاب جدید، خوانش بیاید.