• پدرام سلطانی   PedramSoltani1@

    1400/09/12 ساعت 20:24

    در ۶ دور پیش #مذاکرات_وین درباره رفع تحریمهایی که آثار سوء بر اقتصاد دارند توافق شده بود. در دور هفتم هدف تیم مذاکرات دولت آ. رئیسی برداشتن تحریمهایی است که نفعی برای اقتصاد ندارد. بنابراین ادامه وضع موجود از سوی دولت پذیرفته شده است‌ و دیگر هدف مذاکره بهبود معیشت نیست.